Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
for_students [2017/09/25 17:10]
zxpower [DF]
for_students [2017/09/25 17:15] (current)
zxpower
Line 1: Line 1:
-<​del>​Informācija nav atjaunotajo šobrīd neko nepasniedzutaču tā ir saglabāta sturiskiem ​nolūkiem.</​del>​+Aktuāli tiek uzturēta tikai kursabakalauramaģistra darbu tēmu lapa - pārējais tiek glabāts sturiskos ​nolūkos.
  
 ====DF==== ====DF====
Line 10: Line 10:
   * [[http://​reinholds.zviedris.com/​asm/​|Mašīnorientētā programmēšana]] - docents Mārtiņš Kriķis - (2009. gada pavasara semestris)   * [[http://​reinholds.zviedris.com/​asm/​|Mašīnorientētā programmēšana]] - docents Mārtiņš Kriķis - (2009. gada pavasara semestris)
   * Mašīnorientētā programmēšana - docents Juris Strods - (2008. gada pavasara semestris)   * Mašīnorientētā programmēšana - docents Juris Strods - (2008. gada pavasara semestris)
 +
 ====EVF==== ====EVF====
 +
   * [[http://​reinholds.zviedris.com/​cms/​|Satura pārvaldības sistēmas]] (2009. gada pavasara semestris)   * [[http://​reinholds.zviedris.com/​cms/​|Satura pārvaldības sistēmas]] (2009. gada pavasara semestris)
   * [[http://​reinholds.zviedris.com/​lis/​|Loģistikas informācijas sistēmas]] (2009. gada pavasara semestris)   * [[http://​reinholds.zviedris.com/​lis/​|Loģistikas informācijas sistēmas]] (2009. gada pavasara semestris)
   * [[http://​reinholds.zviedris.com/​os/​|Operetājsistēmas,​ serveri un tīklu drošība]] (2008. gada rudens semestris)   * [[http://​reinholds.zviedris.com/​os/​|Operetājsistēmas,​ serveri un tīklu drošība]] (2008. gada rudens semestris)
for_students.txt · Last modified: 2017/09/25 17:15 by zxpower